Festiviteten på Sørumsand
Styret: Velges på Årsmøtet som er klubbens høyeste organ i følge vedtektene av  08.11.02

 
 

                      Leder : Ågot Wiig Heramb

                                                                 Sekretær: Terje Stigen

                                                                 Kasserer : Gun Skogholt

                                                                 Lyd- og lysansvarlig : Johnny Wærp

                                                                 Styremedlem : Olav Borgersen

                                                                 Styremedlem : Randi Krogstad

                                                                 Varamedlem : Gerd Rønsen

                                                                 Varamedlem : Jan Erik Krogstad

  •  
  •  
  •